TRANSAKTIONSRÅDGIVNING

TRANSAKTIONER           pilar_transaktioner

A&P agerar som kvalificerad transaktionsrådgivare gällande fastigheter i södra Sverige. Utmärkande är uppdrag i storstädernas periferi, regionstäder, mindre likvida lokala marknader samt utvecklingsfastigheter, där det ställs höga krav på genomförandet.

Majoriteten av våra uppdrag innefattar säljrådgivning kring enskilda fastigheter, portföljer och utvecklingsprojekt i södra Sverige. Vi arbetar med näringsfastigheter av alla slag. Utmärkande är fastigheter i perifera lägen i storstadsregionerna, fastigheter inom regionstäder och mindre orter samt utvecklingsfastigheter. Transaktionerna rör sig vanligtvis i storleken 20-300 mkr. Sedan 2015 arbetar vi under vårt varumärke Quadrent med förmedling av mindre fastigheter i Jönköpingsregionen. A&P bemästrar hela transaktionsprocessen oavsett om uppdraget gäller en ren fastighetsförsäljning eller en bolagstransaktion. Vi utformar ett optimalt affärsupplägg, ansvarar för marknadsarbetet, förhandling, due-diligence och avtalsprocess samt leder och hanterar all dokumentation fram till tillträdet.

TAKTISK OCH STRATEGISK RÅDGIVNING pilar_radgivning

En väl förberedd transaktion blir ofta bättre. Utmaningar rörande ägarstruktur, skatt, och värdepåverkande faktorer aktualiseras i transaktionen. Många klienter vill ha A&P som en partner i transaktionsrelaterade frågeställningar genom hela innehavscykeln.

Av erfarenhet vet vi att en lyckad transaktion ofta bygger på goda förberedelser. I god tid före transaktionen arbetar vi tillsammans med vår uppdragsgivare för att optimera värde och totalavkastning. Alla fastigheter är olika, och varje klients unika behov och förutsättningar måste beaktas. Vi utför till exempel analyser, värderar och utvärderar scenarion samt drar slutsatser om de åtgärder som bör tas i fastigheten före en avyttring. Vi har lång erfarenhet av frågeställningar rörande ägarstruktur och skatt samt om de juridiska frågor som omger fastigheter och lokaler, vilka ofta aktualiseras i samband med transaktioner.

Kontakta någon i vårt transaktionsteam för ett samtal om dina fastighetsrelaterade frågor. Klicka här för kontakt.