• UTVECKLINGSFASTIGHET I JÖNKÖPING

  SAAB anlitade A&P i syft e att värdera och sälja fastigheten Domherren 23 i Jönköping. A&P lyckades intressera marknaden
  genom att visa på kontors- och verkstadsfastighetens framtida potential. Nordika stod som köpare med tillträde
  hösten 2014. A&P:s systerorganisation bistår idag Nordika i utvecklingen av fastigheten.
  Total uthyrbar area 17 000 kvadratmeter.

  Ort Jönköping
  KVM 17 000
  Uppdragsgivare SAAB AB
  Köpare Nordika
  Typ Kontor, verkstad
 • PROJEKTFASTIGHET

  A&P arbetade för Skanska med att hitta en investerare och förvaltare till en nybyggnation av kontor- och produktionsytor på Stensholm i Huskvarna. Köpare till fastigheten blev Hemfosa. Byggnaden är klar för infl yttning i två etapper 2015 och 2016. Total uthyrbar area 11 500 kvadratmeter.

  Ort Jönköping
  KVM 11 500
  Uppdragsgivare Skanska
  Köpare Hemfosa
  Typ Kontor, verkstad
 • Snabb process i Sisjön

  A&P fick i uppdrag av Valad att för NAPF Sisjön AB sälja fastigheten Kobbegården 16:38 i Sisjön. Fastighetens uthyrningsbara area uppgår till ca 3400 kvm kontor och lager. Hyresgäster är bl.a. Pumpteknik AB och Mattkillarna i Göteborg AB. Processen inleddes i oktober 2014 och den 1 dec tillträdde Thelander & Östling AB, med en lång historik i Sisjön, som köpare.  3 400 kvadratmeter uthyrningsbar area.

  Ort Göteborg
  KVM 3 400
  Uppdragsgivare NAPF Sisjön AB Genom valad
  Köpare Thelander & Östling AB
  Typ Kontor, lager
 • Kontor, lager och industri i Mölndal

  A&P engagerades av Ofab Förvaltnings AB, ägare till Helium­gasen 1, en kontors-, lager- och industrifastighet i Möln­dal, att fylla vakans inför avyttring. A&P hittade under arbetet ett lokalt bygg- och fastighetsbolag som sökte en fastighet med utvecklingspotential för att själva äga, utveckla och förvalta. Köparen tillträdde i december 2014.  Total uthyrbar area 6 000 kvadratmeter.

  Ort Mölndal
  KVM 6 000
  Uppdragsgivare OFAB Förvaltnings AB
  Köpare Kanab Fastigheter AB
  Typ Kontor, lager, industri
 • Kontor och lager i falkenberg

  A&P fick i uppdrag av det börsnoterade fastighetsbolaget Balder att avyttra Faktorn 6, en kontors- och lagerfastighet i Falkenberg. Fastigheten med en byggnad från slutet av 80-talet och Falkenbergs kommun som största hyresgäst. A&P sökte en investerare med lokal närvaro och Bofast AB som önskade utöka sitt bestånd i Falkenberg förvärvade fastigheten med tillträde i juli 2014.  Totalt 4 400 kvadratmeter uthyrningsbar area.

  Ort Falkenberg
  KVM 4 400
  Uppdragsgivare Balder
  Köpare Bofast
  Typ Kontor, lager
 • Eurostop numera M2 Center

  A&P fick uppdraget av Unibail Rodamco att sälja fastigheten Älvringen 1&6 med köpcentret Eurostop, nuvarande M2 Center. A&P tog fram en idé och strategi för fastigheten för att titta på utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med Jönköpings kommun kunde fastighetens potential klargöras och en byggrätt på 10 000 kvadratmeter för handel uppläts. Byggnaden är ett landmärke i regionen och har ett bra läge i anslutning till A6 i Jönköping. M2 Gruppen förvärvade fastigheten med tillträde våren 2011.  Total uthyrningsbar area exklusive byggrätt 12 000 kvm.

  Ort Jönköping
  KVM 12 000
  Uppdragsgivare Unibail rodamco
  Köpare m2 gruppen
  Typ Kontor, handel
 • Välskött fastighet på mindre ort

  A&P fick i uppdrag av Sagax att sälja Brogårdshemmet 14, en välskött kontors-, lager- och verkstadsfastighet i Vetlanda med Evobus som hyresgäst. A&P introducerade möjlig investering för en lokal köpare, Carlfo, som tillträdde i januari 2013.  Totalt 6 500 kvadratmeter uthyrningsbar area.

  Ort Vetlanda
  KVM 6 500
  Uppdragsgivare Sagax
  Köpare Carlfo
  Typ Kontor, lager, verkstad