OM A&P

A&P har sedan verksamhetens start tidigt 2000-tal utvecklat en förmåga att genomföra värdeskapande fastighetstransaktioner, inom såväl storstadsregionerna som på de mindre likvida regionala och lokala marknaderna. Vi har skapat ett omfattande nätverk och byggt upp en regional närvaro med egna kontor i Jönköping, Göteborg och Stockholm. Bland våra klienter finns publika och privata fastighetsbolag, internationella fonder och investerare, utvecklare samt nordiska industribolag. En proaktiv inställning, helhetssyn och ett starkt, långsiktigt engagemang i klienternas utmaningar utgör grunden för våra framgångsrika uppdrag.

PROAKTIVITET

A&Ps arbetssätt bygger på organisationens hårda jobb och gedigna erfarenhet av investeringar på mindre likvida marknader. Vår erfarenhet av mindre likvida marknader har också bidragit till en proaktiv och kreativ inställning i allt vi företar oss. Våra lärdomar från dessa marknader har dessutom visat sig vara fördelaktiga när vi nu i allt högre grad verkar i de mer likvida storstadsregionerna.

HELHETSSYN

Genom kontinuerliga uppdrag på många orter har A&P byggt upp ett värdefullt nätverk som spänner över flera kategorier investerare och olika geografi ska marknader. Vi har blivit en viktig länk
mellan olika sorters köpare och säljare på de marknader vi arbetar på. Vårt helhetsperspektiv underlättar i vår identifiering av dolda värden och genererar goda affärer för alla parter. Med kännedom om såväl etablerade aktörer som nya intressenter på de lokala marknaderna kan vi göra en optimal matchning av köpare och säljare. En styrka som särskiljer oss från konkurrenterna.

KUNSKAP OCH ENGAGEMANG

För mindre fastighetsägare fungerar vi som en trygg samarbetspartner som tillför professionell kunskap och kompetens under hela innehavscykeln. Större aktörer drar nytta av vår lokala marknadsinsikt. A&P besitter detaljkunskap om hyresnivåer, stadsutveckling och trender. En kunskap som vi gärna vill dela med oss av tidigt i transaktionsprocessen, då den bidrar till att maximera
värdena för våra klienter. Långsiktiga kundrelationer och hög integritet är en del av vår strategi; vår fortsatta strävan är att vara en naturlig partner till våra klienter i alla deras frågeställningar.

Ett urval av tidigare kunder

FÖRETAG

 • AB Sagax
 • Balder
 • Castellum
 • Corem Property Group
 • Kungsleden
 • Niam
 • Nivika
 • Skanska
 • Unibail Rodamco
 • Valad

KOMMUNER

 • Eksjö Kommun
 • Jönköpings Kommun
 • Ljungby Kommun