NYHETER

Pressmeddelande: Scandinavian Photo avyttrar fastigheter

Pressmeddelande: Scandinavian Photo avyttrar fastigheter

Scandinavian Photo avyttrar genom två separata bolagsaffärer fastigheter i Mölndal och Bankeryd. Scandinavian Photo blir kvar som hyresgäster i fastigheterna.

Scandinavian Photo säljer fastigheterna Mölndal Pelargonian 8 och Jönköping Backen 1:122 i två separata affärer. Fastigheterna inrymmer bland annat Scandinavian Photos huvudkontor, lager och lokala butiker. Total yta uppgår till ca 4 500 kvm. Scandinavian Photo blir i samband med affärerna hyresgäst i fastigheterna och hyr således nu sina lokaler på samtliga ställen i Sverige.

Köpare i Mölndal är Berger Förvaltnings AB vilka tillträdde fastigheten i slutet februari. Cread Fastighets AB är köpare i Bankeryd och tillträdde fastigheten redan i höstas. Parterna har valt att inte kommunicera någon köpeskilling.

A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i affärerna.

Webadresser

www.scandinavianphoto.se